Koncepcja budowa i pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji przy ulicach K. Baczyńskiego i Kościelnej w Wieliszewie.

Spółka SIM KZN Mazowsze Centrum jest aktualnie na etapie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji przy ulicach K. Baczyńskiego i Kościelnej w Wieliszewie. Koncepcja zakłada powstanie 15 budynków mieszkalnych i niemieszkalnych , na terenie których oprócz około 400 mieszkań powstanie przedszkole lub żłobek oraz lokale usługowe.

Język | Language
Skip to content