Mszczonów

Inwestycja Badowo-Dańki Gmina Mszczonów

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości przy ul. Mszczonowskiej i ul. Dębowej, na działce o nr ewidencyjnym 74 we wsi Badowo-Dańki, gmina Mszczonów. Teren inwestycji to działka w kształcie zbliżonym do trapezu, teren niezagospodarowany i niezabudowany.

Planowana inwestycja obejmować będzie budynki mieszkalne wielorodzinne oraz lokale usługowe wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi i placem zabaw. Wjazdy na teren inwestycji przewidywane są od strony ulic Mszczonowskiej i Dębowej. Droga wyposażona w chodniki umożliwiające dojście do planowanego osiedla.

Na terenie inwestycji przewiduje się 4 budynki mieszkalne wielorodzinne i mieszkalno-usługowe, 4 kondygnacyjne , niepodpiwniczone, mieszczące ok. 110 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 5 354,78 m2, oraz 2 lokale usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 123 m2 w parterach budynków.

Na terenie osiedla przewiduje się 162 miejsca postojowe czyli 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie. Planowana jest mała architektura w postaci placów zabaw dla dzieci, miejsca do parkowania rowerów, ławki. Dla mieszkań zlokalizowanych na parterze przewiduje się wygrodzone ogródki lokatorskie.

W dniu 15.02.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Inwestycji, która obejmuje dwa etapy. I etap obejmuje opracowanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i koncepcji, II etap obejmuje wykonanie projektu wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji przewiduje się na III kwartał 2024 roku.

Natomiast zakończenie robót budowlanych wraz z zasiedleniem lokali na III kwartał 2026 roku.

Język | Language
Skip to content