Grodzisk Mazowiecki

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie istniejącego budynku wielorodzinnego „Osiedle Platinum”, garażu wielopoziomowego „Park&Ride” i budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na terenie nieruchomości przy ul. Żydowskiej, na działkach nr 35/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/12, 44/13 w Grodzisku Mazowieckim.

SIM KZN Mazowsze Centrum sp. z o.o. planuje zrealizowanie zabudowy w całości mieszkaniowej z wydzielonymi lokalami usługowymi w parterze od strony drogi publicznej dojazdowej KD-D.

Planowana inwestycja będzie obejmować budowę budynku wieloklatkowego, z garażem podziemnym, o 5-6 kondygnacjach nadziemnych.

Na działce planuje się zaprojektowanie i wybudowanie 280 mieszkań. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Ze względu na wielkość inwestycji została ona podzielona na dwa Etapy. W celu zachowania jednolitego charakteru osiedla dokumentacja projektowa wykonana w Etapie I jest dla całości Inwestycji z podziałem na Etap I, Etap II.

Terminy:

– uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę I kwartał 2024 r.
– zakończenie robót budowlanych I kwartał 2024 r.
– zasiedlanie lokali I kwartał 2026r.

Język | Language
Skip to content