Wieliszew

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości przy ul. Kościelnej, na działkach nr 44/147, 44/157, obręb Wieliszew PGR we wsi Wieliszew. Teren inwestycji to dwie działki o kształcie litery L, ukierunkowane wschód-zachód. Inwestycja obejmować będzie zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, placami zabaw jak również przedszkole.

Inwestycja zlokalizowana jest blisko centrum Wieliszewa w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej.

Wjazdy na teren inwestycji przewidywane są od strony planowanej drogi wewnętrznej łączącej ulice Kościelną oraz Baczyńskiego.

Na terenie inwestycji przewiduje się 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalno-usługowych, mieszczących około 400 mieszkania oraz 4 lokale usługowe – przedszkole, lokal biurowy oraz dwa lokale usługowe o dowolnej funkcji w parterach budynków. Budynki jedno lub dwuklatkowe, z dachami skośnymi i użytkowymi poddaszami. Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w garażach podziemnych. Pomieszczenia śmietników zlokalizowane będą na zewnątrz budynków.

Ze względu na wielkość Inwestycji została ona podzielona na trzy Etapy. W celu zachowania jednolitego charakteru osiedla dokumentacja projektowa wykonywana w Etapie I jest dla całości Inwestycji z podziałem na Etap I, Etap II, Etap III.

Terminy:

I Etap Inwestycji:

– uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę II kwartał 2024 r.
– zakończenie robót budowlanych I kwartał 2026 r.
– zasiedlanie lokali II kwartał 2026r.

II Etap Inwestycji:

– uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę- II kwartał 2024 r.
– zakończenie robót budowlanych II kwartał 2026 r.
– zasiedlanie lokali III kwartał 2026r.

III Etap inwestycji:

– uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę II kwartał 2024 r.
– zakończenie robót budowlanych IV kwartał 2026 r.
– zasiedlanie lokali I kwartał 2027 r.

Język | Language
Skip to content