Kozienice

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomości przy Al. Gen, Sikorskiego, na działce nr 628/9, obręb 0004 w mieście Kozienice. Od strony północnej biegnie Al. Gen. Sikorskiego a od wschodniej ul. Kasztanowa.

Na terenie inwestycji przewiduje się jeden budynek mieszkalny wielorodzinny w kształcie litery L, tworząc prostopadłościan o 4 kondygnacjach nadziemnych opartych na podziemnej hali garażowej, mieszczący ok. 41 mieszkań. Miejsca postojowe – nie mniej niż 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny z uwzględnieniem stanowisk garażowych.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową i zagospodarowaniem terenu w postaci dojść, dojazdów, parkingów i terenów wypoczynku z placem zabaw dla dzieci oraz miejscem spotkań dla seniorów. Jednym z podstawowych założeń jest zachowanie przyjaznej człowiekowi skali oraz zapewnienie kontaktu z naturą, zielenią i oddzieleniem od gwaru miasta poprzez lokalizację z dala od centrum, w pobliżu otaczającego lasu. Celem jest wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni zapraszającej do zamieszkania i wypoczynku, a także uporządkowanie terenu poprzez wydzielenie czytelnych stref. Istotnym aspektem wpływającym na formę i układ funkcjonalny jest takie usytuowanie budynku, aby wykorzystać jak najlepiej możliwości nasłonecznienia mieszkań oraz wygrodzić przestrzeń wewnętrznego dziedzińca oddzieloną od głównych ciągów komunikacyjnych.

Terminy:

– uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę II kwartał 2024 r.
– zakończenie robót budowlanych II kwartał 2026 r.
– zasiedlanie lokali II kwartał 2026r.

Język | Language
Skip to content