Pozwolenie na budowę – Grodzisk Mazowiecki

W dniu 23 kwietnia 2024 roku, Starosta Grodziski, zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Pozwolenie obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym, parkingiem naziemnym, dwoma wiatami na rowery, dwoma zbiornikami retencyjnymi oraz infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 35/1, 44/2, 44/9, 44/10, 44/12, 44/13 obręb 0012 w Grodzisku Mazowieckim. Identyfikator obrębu ewidencyjnego: 140504_4.0012.

Decyzja stała się ostateczna i prawomocna z dniem 10.05.2024 r.

Język | Language
Skip to content